Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η εταιρεία Experience Consulting, ιδρύθηκε το 2009.

Η ίδια η επωνυμία προδίδει την μακρόχρονη εμπειρία στην παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών από τους μετόχους της εταιρείας.

  ΠΩΣ ΟΜΩΣ ΠΡΟΕΚΥΨΕ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ EXPERIENCE CONSULTING;

H ιδέα ήταν η ίδρυση ενός εταιρικού σχήματος, όπου θα μετουσίωνε αρχές όπως ειλικρίνεια, απλότητα, σοβαρότητα στην καθημερινή επικοινωνία με τους πελάτες, εκπροσωπούμενο με τα κατάλληλα στελέχη, προσδίδοντας αμοιβαίο όφελος μεταξύ εταιρείας-πελάτη.

Η προσπάθεια αυτή ενισχύεται μέσω προσεκτικής επιλογής συνεργασιών, μέσα από τις οποίες επιτυγχάνεται το επιθυμητό αποτέλεσμα:

η μεγιστοποίηση του κέρδους για όλους.

Σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στους τομείς τηλεπικοινωνιών και ενέργειας, παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών μεγιστοποιώντας το οικονομικό όφελος που προκύπτει από τη χρήση τους.

   ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΩ ΟΜΩΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΣ ;

Μέσω της Experience Consulting εξασφαλίζεται μία συνεργασία όπου το επιχειρηματικό όφελος προκύπτει από δύο παράγοντες:

α) τη συνεργασία με τα καλύτερα αποτελέσματα για τον πελάτη(ποιοτικά και οικονομικά),

β) τη μακρόχρονη σχέση και την συνεχή προσπάθεια για την καλύτερη απόδοση.