ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Σε μία νέα απελευθερωμένη αγορά οι προκλήσεις είναι αρκετές.

Η προσπάθεια έγκειται στην σωστή τοποθέτηση των νέων υπηρεσιών στις ανάγκες των εταιρειών.

Ο στόχος μείωσης λειτουργικών δαπανών μέσα από σημαντικές συνεργασίες, με μακροχρόνια οφέλη, αποτελεί τη στρατηγική για την συγκεκριμένη αγορά.

Ετσι, με βάση το ενεργειακό προφίλ, τον τύπο μετρητή και μετά από μελέτη/ανάλυση των οικονομικών δεδομένων,προτείνουμε την καλύτερη δυνατή λύση