ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Η εταιρεία μας αφού  καταγράφει την  υφιστάμενη τηλεπικοινωνιακή υποδομή και την δαπάνη που προκύπτει, αναλαμβάνει την εξεύρεση της καλύτερης δυνατής λύσης με βάση δύο βασικές αρχές την  ποιότητα και την οικονομία. Ετσι, σημαντικά έργα αναβάθμισης της υφιστάμενης υποδομής, υλοποιούνται  με τρόπο που δίνει τη δυνατότητα για μείωση της μηνιαίας δαπάνης για τηλεπικοινωνίες.

Τεχνογνωσία ετών μας επιτρέπει  να προτείνουμε  λύσεις για:

1. Μείωση του κόστους κλήσεων με διατήρηση της υφιστάμενης υποδομής

2. Μείωση του κόστους κλήσεων με παράλληλη αναβάθμιση της υφιστάμενης υποδομής (PRI /BRI)

3. Δημιουργία δικτύου μεταξύ πολλών σημείων παρουσίας, για μεταφορά δεδομένων και φωνής (VPN)

4. Διασύνδεση στο διαδίκτυο με εγγυημένες ταχύτητες .

Η υποδομή που προτείνουμε μέσω των παρόχων που συνεργαζόμαστε αποτελούν την αιχμή της τεχνολογίας στις τηλεπικοινωνίες, όπως η υλοποίηση έργων μέσω δικτύου οπτικών ινών (F/O),LMDS….

5. Συνδυαστικά πακέτα σύνδεσης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις απο 2 – 8 γραμμές.